Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Stillinger

Kordegn søges til Nykøbing Sj Kirke

Stillingen som kordegn ved Nykøbing Sjælland Kirke, Odsherred Provsti, Roskilde Stift er ledig og ønskes besat pr. 1. marts 2021. Der er tale om en fuldtidsstilling.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 •  Venlig borgerbetjening.
 •  Personregistrering og kirkebogsføring.
 •  Kordegnefunktioner ved enkelte højmesser og evt. andre gudstjenester i løbet af året.
 •  Regnskabsføring for kirkens samlede økonomi – udarbejdelse af budgetter, årsregnskab, momsberegning, afrapportering til menighedsråd og revisor.
 •  Sekretæropgaver for præster, menighedsråd samt udvalg og funktioner under menighedsrådet.
 •  Kalenderstyring og arbejdsvarsling i samarbejde med kontaktperson, vi bruger Church Desk.
 •  Opgaver med hjemmeside, Facebook og anden annoncering i samarbejde med vores
 • kirke- og kulturmedarbejder.


Vi ønsker, at du er:

 • Fleksibel i din tilgang til det daglige arbejde.
 • Arbejder selvstændigt, har overblik, og er ansvarsbevidst.
 • Har en god, åben og imødekommende kommunikation, såvel i skrift som tale.

Vi kan tilbyde et alsidigt og varieret arbejde i et sogn med godt 6000 indbyggere og mange kirkelige og kulturelle arrangementer. Du får gode kontorfaciliteter i vores menighedshus, nært samarbejde med vores tre præster, organisten, kirketjeneren og kirke- og kulturmedarbejderen.

Overenskomst
Der er mulighed for hjemmearbejdsdag mandag, hvor kirkekontoret er lukket.
De ca. 12 søn- og helligdage du deltager ved gudstjenesten vil den efterfølgende mandag være fridag.
Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til CO10-fællesoverenskomsten, Organisationsaftale og tilhørende protokollat. Se mere på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00kr. – 383.181,00kr. Fikspunktet er 303.654,00kr. i nutidskroner.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64kr. og der er et OK tillæg på 827,43kr. årligt, begge i nutidskroner.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering, klassificeringen sker af Roskilde Stift.

For ansøgere uden kordegneuddannelsen er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres inden for 2 år efter ansættelsen start. Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden for 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på: www.folkekirkenspersonale.dk

Ansættelse 1. marts med tre mdrs. prøvetid, der stilles krav om børneattest

Ansøgning
Ansøgningen fremsendes, senest den 30. december kl. 16.00, til 7258fortrolig@sogn.dk
1. ansættelsessamtale 11. januar 2021.
2. ansættelsessamtale 18. januar 2021.
Menighedsrådet prioriterer som udgangspunkt en fuldtidsansættelse med dækning af alle arbejdsområderne.

Yderligere oplysninger:
Kontaktperson Torben H. Nielsen thn05@outlook.dk
Formand for menighedsrådet Vagn Ytte Larsen vagn@ytte.dk